„Paroc“ Elgesio kodeksas

Paroc Group Code of Conduct

Atsakingo verslo garantas

„Paroc“ bendrovės Elgesio kodeksas yra principų ir vertybių rinkinys, kuriuo turi vadovautis visi mūsų darbuotojai visose mūsų veiklos šalyse bendraudami su suinteresuotaisiais asmenimis bet kokio pobūdžio veikloje – nuo žaliavos gavybos iki mūsų gaminių ir sprendimų pristatymo.

Kodekse išdėstytos mūsų vertybės, taisyklės ir principai, kurie padeda mums siekti verslo tikslų nenukrypstant nuo suinteresuotųjų asmenų lūkesčių, tarptautinės etiško verslo praktikos, pripažintos pagarbos aplinkai ir teisės aktų reikalavimų. Tokių pačių aukštų elgesio standartų reikalaujame ir iš savo tiekėjų.

Mūsų Elgesio kodeksas nustato mažiausius priimtinus elgesio reikalavimus skaidrumo, garbingo verslo, teisės aktų reikalavimų laikymosi, aplinkosaugos ir žmogaus teisių srityse. Kaip bendrovės vadovas, už Elgesio kodekso laikymąsi atsako mūsų vykdomasis direktorius, o Kodekso sklaidą užtikriname per atskaitomybės liniją ir konkrečias taisykles, pvz., kovos su korupcija politika.

Pranešimas apie etikos pažeidimus

Atsakingą elgesį skatinančios taisyklės ir gairės yra kasdienės mūsų verslo veiklos dalis, be to, atsakingą elgesį skatina ir stipri bendrovės vidaus kultūra. Vienas iš būdų, kuriuo parodome rimtą požiūrį į savo atsakomybę, yra suteikti mūsų darbuotojams ir išoriniams suinteresuotiesiems asmenims galimybę greitai ir anonimiškai pranešti apie galimai neetišką elgesį.

2018 m. vasario mėnesį "Paroc" tapo "Owens Corning" dalimi. Kiekvienas asmuo gali anonimiškai pranešti apie, jo manymu, neetišką „Paroc“ įmonės elgesį, per "Owens Corning" pranešimų apie verslo etikos pažeidimus kanalą ir žinoti, kad toks pranešimas bus tvarkomas profesionaliai ir gerbiant visų šalių teises.

Eitį į „Owens Corning“ pranešimų apie verslo etikos pažeidimus kanalą

Verslo klausimais kreipkitės į vietos pardavimo specialistus. Eiti į „Paroc“ kontaktų puslapį