Grindys

Grindys

Skirtingose pastato vietose įrengiamų grindų konstrukcijoms reikia ir skirtingų sprendimų. Tarpaukštinės perdangos, skiriančios patalpas su vienoda vidaus temperatūra, turi būti įrengtos taip, kad triukšmas nesklistų tarp skirtingų pastato aukštų. Grindys ant grunto ar grindys virš rūsių patalpų ar požeminių garažų turi būti gerai izoliuotos, tam kad sumažinti šilumos nuostolius.

Šiame skyriuje galite surasti populiariausius pastatų grindų konstrukcijų šiltinimo sprendimus. Pasirinkite tinkamą "Paroc" gaminį ir sprendimą jūsų grindų tipui.

Tarpaukštinių perdangų grindys, įrengiamos virš vienodos vidaus temperatūros patalpų gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pasatuose, turi gerai izoliuoti garsą. Gelžbetoninėse perdangose oru sklindantį garsą izoliuoja pati perdanga, o smūgio garso izoliavimui būtina įrengti papildomus garsą izoliuojančius sluoksnius.

Grindys, įrengiamos virš nešildomų patalpų – rūsių, automobilių stovėjimo aikštelių ar kitų patalpų- turi būti gerai izoliuotos, kad išsaugotų šilumą.