Skirtingose pastato vietose įrengiamų grindų konstrukcijoms reikia ir skirtingų sprendimų. Tarpaukštinės perdangos, skiriančios patalpas su vienoda vidaus temperatūra, turi būti įrengtos taip, kad triukšmas nesklistų tarp skirtingų pastato aukštų. Grindys ant grunto ar grindys virš rūsių patalpų ar požeminių garažų turi būti gerai izoliuotos, tam kad sumažinti šilumos nuostolius.

Šiame skyriuje galite surasti populiariausius pastatų grindų konstrukcijų šiltinimo sprendimus. Pasirinkite tinkamą "Paroc" gaminį ir sprendimą jūsų grindų tipui.