Tarpaukštinių perdangų grindys, įrengiamos virš vienodos vidaus temperatūros patalpų gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pasatuose, turi gerai izoliuoti garsą. Statybų techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus patalpų apsauga nuo triukšmo " nustato apsaugos nuo triukšmo reikalavimus įvairios paskirties pastatams ir jų garso izoliavimo klasėms.

Gelžbetoninių perdangų garso izoliavimui yra naudojama speciali smūgio garso izoliacijos plokštė PAROC SSB 1. Be to, tokių grindų įrengimo kokybė yra ypatingai svarbi. Pirmiausia reikia vengti bet kokių tarpų tarp pačių akmens vatos plokščių, įrengti skiriamąjį sluoksnį, o prie sienų būtinai sumontuoti izoliuojančią tarpinę (pvz. iš PAROC SSB 1 plokštės) tarp viršutinio išlyginamojo sluoksnio ir sienos konstrukcijos.

Tarpaukštinės pardangos, smūgio garso izoliacija, plaukiojančios grindys
  • Grindų danga 
  • Išlyginamasis sluoksnis
  • Skiriamasis sluoksnis
  • Smūgio garso izoliacija: PAROC SSB 1
  • Išlyginamasis sluoksnis (komunikacijos) 
  • Monolitinė arba gelžbetoninė perdanga 
  • Lubos

 

Garsą izoliuojanti konstrukcija. Surenkama g/b plokštė

Oru sklindančio garso izoliavimo rodiklio aritmetinis vidurkis DnT,W, dB  Smūgio garso izoliavimo aritmetinis vidurkis Ln,w, dB 
 59  50

 

 

Garsą izoliuojanti konstrukcija. Monolitinė perdangos plokštė

Oru sklindančio garso izoliavimo rodiklio aritmetinis vidurkis DnT,W, dB  Smūgio garso izoliavimo aritmetinis vidurkis Ln,w, dB 
 61  47