Sienos

Sienos
Išorinės sienos saugo pastatus nuo šalčio, kritulių, stiprių vėjų, triukšmo ir ugnies. Tinkamas išorės sienų konstrukcinis sprendimas ir parinkta šilumos izoliacija sukuria sveiką ir malonų vidaus patalpų mikroklimatą.
Siūlome šilumos izoliavimo sprendimus mūrinėms, betoninėms, karkasinėms, rūsių sienoms ir pertvaroms. Šiame skyriuje rasite populiariausius sienų šiltinimo sprendimus, įrengiant vėdinamas ar nevėdinamas sienas tiek naujai statybai, tiek ir renovacijai.

Apšiltintos sienos su tinko apdaila mokslinėje literatūroje yra vadinamos „išorinėmis tinkuojamomis sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis“ . Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema yra įrengiama statybos aikštelėje. Tai - mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių, betoninių tinkuotų vertikalių, horizontalių ar pasvirusių atitvarų šiltinimo sistema, kurios apdaila yra tinkas. Šią sistemą sudaro: sistemos klijai ir/arba mechaninio tvirtinimo elementai, sistemos termoizoliacinės medžiagos, armuotasis sluoksnis, armavimo tinklelis ir sistemos išorinis apdailos sluoksnis.

Tinkuojamų sienų įrengimą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas (STR) 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Atitvarų projektavimui ir statybai turi būti naudojamos tik Europos techninį Įvertinimą (ETI) turinčios ir CE ženklu ženklintos apšiltintos sienos su tinko apdaila.

Vėdinamos sienos yra tai tokios sienos, kuriose tarp šilumos izoliacijos ir apdailos sluoksnio yra įrengiamas vėdinamas oro tarpas, kuriuo juda lauko oras, o sienos apačioje ir viršuje yra įrengiamos angos lauko orui patekti į jį. Vėdinamas sienas projektuodami ir įrengdami vadovaukitės STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Pertvaros – tai vidinės atitvaros, kurios dalija dideles erdves į atskiras patalpas. Jos sustabdo garso ir gaisro plitimą tarp skirtingų patalpų.

Lengvasvorės atitvaros paprastai yra pats ekonomiškiausias ir greičiausias būdas pertvarai įrengti. Pertvaros didesnė konstrukcinė masė užtikrina geresnį oru sklindančio garso izoliavimą, todėl įrengiant tokio tipo pertvaras naudokite ne tik gipso kartono plokštes, pritvirtintas prie sienos karkaso elementų, bet ir vidines sienos konstrukcijos erdves užpildykite universalia, porėta, garsą sugeriančią akmens vata.

Tokioms pertvaroms su „Paroc“ akmens vata buvo išduotas Europos techninis liudijimas (ETA). Norint gauti šį techninį liudijimą, turi būti bandomi visi skirtingi tokių atitvarų tipai. Dėl šios priežasties teko apriboti tikrinamų sprendimų kiekį. Liudijimas buvo suteiktas remiantis gaisriniais bandymais, atliktais ITB laboratorijoje Varšuvoje, Lenkijoje, bei garso bandymais ir skaičiavimais atliktais VTT laboratorijoje Espoo mieste, Suomijoje. Europos techninis liudijimas išduotas remiantis ETAG 003 reikalavimais.

Suomijos VTT institutas yra pateikęs dokumentą, kuriame surašė įvairių karkasinių pertvarų, užpildytų akmens vata, garso izoliacijos savybių skaičiavimo rezultatus. Kiekvienos konstrukcijos oru sklindančio garso izoliavimo dydžiai gauti remiantis skaičiavimais, kuriais buvo įvertinti ir tokių pertvarų įrengimo statybose niuansai. Todėl apskaičiuotiems dydžiams taikomi atsargos koeficientai, taigi, šiuos dydžius galima naudoti projektavimui.

Atlikdami renovacijos darbus, laikykitės tų pačių projektavimo principų, kaip ir statant naujus pastatus. Senosios erdvės gali būti perplanuotos ir naujosioms patalpų pertvaroms gali reikėti geresnės garso ir priešgaisrinės izoliacijos. Taigi, nepaisant prieš tai buvusios pertvaros konstrukcinių savybių, naujosios pertvaros garso ir ugniai atsparumo charakteristikos gali būti pakeltos į visai kitą, aukštesnį lygį, naudojant nedegią garso izoliacinę medžiagą iš akmens vatos ir gipso kartono plokštes išoriniams sienos paviršiams.

Išorinės termoizoliacinės tinkuojamos sistemos – tai ekonomiškas ir efektyvus būdas padidinti pastatų atitvarų energijos taupymą. Renovacijos išlaidos greitai atsiperka sumažėjus sąskaitoms už energiją. Šiltos sienos ir stabili vidaus oro temperatūra pagerina gyvenimo komfortą.

Senų sienų konstrukcijų garso izoliacija ir gaisro klasifikacija gali žymiai pagerėti naudojant išorinę termoizoliacinę tinkuojamą sistemą su akmens vata. Žemiau pateikti sprendimai tinka tiek renovuojamiems, tiek naujiems pastatams.

Prieš pradedant šiltinti renovuojamų pastatų sienas, pirmiausia būtina patikrinti ir įvertinti sienų konstrukcijų būklę, bei sienų paviršių. Pagal tai yra parenkami tvirtinimo elementai.

Prieš pradedant šiltinti renovuojamų pastatų sienas, pirmiausia būtina patikrinti ir įvertinti sienų konstrukcijų būklę, bei sienų paviršių.

Vėdinamos sienos yra tai tokios sienos, kuriose tarp šilumos izoliacijos ir apdailos sluoksnio yra įrengiamas vėdinamas oro tarpas, kuriuo juda lauko oras, o sienos apačioje ir viršuje yra įrengiamos angos lauko orui patekti į jį. Vėdinamas sienas projektuodami ir įrengdami vadovaukitės STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“.

Daugeliui esamų rąstinių ir plytinių namų reikalinga renovaciją, kurį atitiktų nūdienos energinio efektyvumo reikalavimus. Teisingai sumontuota papildoma šilumos izoliacija iš akmens vatos pašalina skersvėjo pojūtį senuose rąstiniuose namuose bei sumažina šilumos energijos sąnaudas. Tuo pačiu ji padidina pastato priešgaisrinę saugą.